Om min kunstneriske praksis

" Ikke kun de andres liv..." Nov.2008

Jeg genskaber objekter og billeder af hverdagsgenstande, ved at tilføje dem ny mening og værdi.

Jeg blev født i Iran, og kom til Danmark i 1984. Jeg bor og arbejder i Odder syd for Århus. Jeg er uddannet billedkunstner og har arbejdet med mange forskellige materialer, herunder maleri, collage, tegning, broderi, gadekunst, fotografering, lyd og video.

Mit kunstværk trækker på mit eget liv. Jeg kommenterer ofte og diskuterer problemerne med kulturelle sammenstød baseret på mine egne erfaringer og oplevelser i Iran og Danmark.
 
Jeg henviser til den visuelle rigdom i Mellemøsten, idet jeg tager traditionelt iransk perlebroderi, når jeg broderer hverdagsmotiver i strålende farvede perler på pap: et vækkeur, en hårtørrer, en motorsav, en dansk Kähler-vase - objekter, der kunne have været taget fra et dansk boligmagasin eller en reklamekatalog. Mine værker er humoristiske og overraskende billeder af hverdagslige ting, jeg finder omkring mig, men som får en ny betydning, når de er afbildet i perler. Mine perle-værker forbinder sig med en verden af ​​motiver og et udtryk, der findes i pop-art, hvor hverdagsgenstande - vaskepulver og dåser med suppe - præsenteres i en stil hentet fra reklamens verden.
 
Ved at kombinere det med perleteknik henviser jeg samtidig til broderi som et traditionelt håndværk for kvinder.

 

 

English:I recreates objects and images of everyday items adding new meaning and value.

I was born in Iran. I came to Denmark in 1984, and live and works in Odder, south of Aarhus. I trained as an artist, and has worked with many different materials, including painting, collage, drawing, embroidery, street art, photography, sound and video.

My art work draws on my own life. I often comments and discusses the problems of cultural clashes, based on my own experiences in Iran and Denmark.

I refers to the visual richness of the Middle East, taking in traditional Iranian embroidery when I embroiders everyday motifs in brilliantly coloured beads on cardboard: an alarm clock, a hairdryer, a motor saw, a Danish Kähler vase – objects that could have been taken from a Danish home magazine or an advertising catalogue.My works are humorous and surprising pictures of everyday things I find around me, but which gain a new meaning when they are depicted in beads. My beaded works link up with a world of motifs and an idiom found in pop-art, where everyday objects – washing powder and cans of soup – are presented in a style drawn from the world of advertising.
 
By combining it with bead technique, I alludes at the same time to embroidery as a traditional craft for women.


 
Mit værksted
 
 
© All contents of this website are protected by copyright ©. Faranak Sohi